Turnusy rehabilitacyjne logo

Szukaj

Miasto:
Typ:

Leczenie MPD

Mózgowe porażenie dziecięce – objawy i leczenie

Klasyfikacja objawów choroby, jaką jest mózgowe porażenie dziecięce jest niezwykle trudne. Wynika to ich różnorodności, z ich wielorakiego stopnia nasilenia i intensywności tych objawów.

Różnorodność tych objawów sprawia, że różne muszą być również metody leczenia chorego dziecka. Medycyna cały czas się rozwija. Lekarze i specjaliści wciąż zastanawiają się, jak można wspomóc leczenie mózgowego porażenia dziecięcego. Fizjoterapeuci myślą o nowych technikach rehabilitacyjnych, które mogą dawać pozytywne efekty w leczeniu.


Krótko o chorobie
Kiedy mówimy o MPD musimy mieć świadomość, iż jest to zespół przewlekłych i niepostępujących zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, a w szczególności ośrodkowego neuronu ruchowego. Powstają one w wyniku uszkodzenie mózgu – dochodzi do niego zarówno przed, po, jak i w czasie porodu. Do najczęstszych przyczyn porażenia mózgowego zaliczyć można złe położenie porodu, wcześniactwo, niedotlenienie płodu, patologia porodu. Aby określić zasięg oraz rodzaj porażenie, trzeba wziąć pod uwagę okres rozwoju i dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego w trakcie zadziałania szkodliwego czynnika.


Objawy choroby MPD
Objawy mózgowego porażenia dziecięcego mogą ujawnić się już w okresie, gdy dziecko jest noworodkiem. Chorobę rozpoznać można obserwując asymetrię w ułożeniu ciała, trudności podczas połykania pokarmu, nadmiernej wiotkości mięśni, a nawet drgawek. Jeśli uszkodzenie jest mniejsze, także objawy związane z MPD ujawniają się nieco później. Szacuje się, że w drugim bądź trzecim kwartale życia. Kiedy zdrowe dziecko podnosi główkę, pełza, przewraca się na bok, wyciągają rączki, przewracają się na boki, wydobywają z siebie pierwsze głoski i sylaby, w tym czasie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym nie przejawiają żadnej z tych form aktywności i rozwoju.


Diagnozowanie MPD
W ogólnej populacji dzieci MPD występuje dwa razy na tysiąc urodzin. W przypadku dzieci z tak zwanego ryzyka (urodzonych z nieprawidłowej ciąży i porodu) – możliwość zachorowania wynosi pięć procent. Jeśli nastąpi choćby podejrzenie MPD należy, jak najszybciej rozpocząć rehabilitację dziecka. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zespołu mózgowego porażenia dziecięcego nie wszystkie uszkodzenia można odwrócić. Pocieszająca jest jednak informacja, iż możliwości kompensacyjne rozwijającego się mózgu sprawia, że chory ma autentyczną szansę na poprawę jego psychofizycznego stanu. Ważne jest, aby jak najszybciej rozpocząć działania mające na celu leczenie. Najczęściej, aby pomóc małym pacjentom z mózgowym porażeniem dziecięcym potrzebna jest konsultacja u kilku lekarzy i specjalistów. Podstawą jest wizyta u neurologa, który zdiagnozuje w pełni chorobę oraz wyjaśni, jak daleko zaszły zmiany w mózgu. Biorąc pod uwagę stopień deficytu neurologicznego można wymienić trzy rodzaje mózgowego porażenia dziecięcego – lekkie, o średnim nasileniu oraz ciężkie. W dalszej części badań konieczne są konsultacje u ortopedy. U dziecka mogą wystąpić bowiem nieprawidłowości w obrębie układu kostnego, a także zwichnięć w obrębie stawu biodrowego. Ortopeda stwierdzi, czy i jakie zabiegi rehabilitacyjne są potrzebne, jaki sprzęt rehabilitacyjny będzie potrzebny i na czym polegać będzie profilaktyka w zakresie fizjoterapii.


Rehabilitacja MPD
Jeśli rehabilitacja zostanie rozpoczęta w porę, można uniknąć wielu skutków ubocznych choroby. Główne cele fizjoterapii to zminimalizowanie negatywnych objawów wywołanych unieruchomieniem, uaktywnienie nerwowo-mięśniowe porażonych części ciała. Ponadto wcześnie rozpoczęta fizjoterapia pomaga rozwijać zdrowe części ciała, które w przyszłości mogą pomóc w codziennym funkcjonowaniu, a także przejmą funkcje kompensacyjne.

Metody leczenia Mózgowego porażenia dziecięcego

Najbardziej popularnymi metodami leczenia rehabilitacyjnego jest metoda Vojty, Peto, czy Bobath. Bardzo popularne jest również wykorzystanie skafandra kosmicznego oraz hipoterapia. Lekarze coraz częściej zalecają wszelkie ćwiczenia usprawniające prowadzone w wodzie. W ostatnich latach upowszechniły się również ćwiczenia w ciepłym piasku – wpływają one na rozluźnienie mięśni.

Niemal tak samo ważna, jak rehabilitacja jest tak zwana stymulacja psychopedagogiczna. Wiąże się ona z usprawnieniem dziecka w codziennym życiu, także rozumianym w kontekście społecznym. Marzeniem każdego rodzica dziecka chorego na mózgowe porażenie dziecięce jest, aby jego pociecha jak najbardziej samodzielnie mogła funkcjonować i radzić sobie z codziennymi obowiązkami, które dotyczą każdego człowieka. Jak każdemu dziecku, tak i małym pacjentom z MPD należy zapewnić odpowiednią troskę i poczucie bezpieczeństwa. Odpowiednie warunki wychowawcze pomogą dziecku łatwiej zmagać się z chorobą. Prawidłowy kontakt z dzieckiem i okazywana mu miłość to także znakomite środki lecznicze, które w sposób fundamentalny wpływają na rozwój dziecka.

Info o chorobie -> Informacja o Mózgowym porażeniu dziecięcym

 

Autor: Paweł Mallek 


 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 designed by NSF.pl
GEOPARD DEVELOP