Turnusy rehabilitacyjne logo

Szukaj

Miasto:
Typ:

Rehabilitacja

Czym jest „rehabilitacja”?

Rehabilitacja to kompleksowe i zespołowe postępowanie na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie lub (i) psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwie największej sprawności psychofizjologicznej, poprzez odtworzenie lub kompensację funkcji utraconych w wyniku choroby i możliwie największej poprawy zdrowia tak, aby chory mógł samodzielnie realizować swoje potrzeby i uczestniczyć w życiu społecznym, a co za tym idzie – by jakość życia chorego była jak najwyższa. Rehabilitacja jest procesem medycznym i społecznym.

Na czym polega kompleksowość rehabilitacji?

Kompleksowość rehabilitacji polega na współpracy grupy osób, tzw. zespołu terapeutycznego, reprezentujących różne dziedziny medycyny i nauk pokrewnych wykorzystywanych w terapii. Są wśród nich lekarze różnych specjalności, fizjoterapeuci, masażyści, terapeuci zajęciowi, logopedzi, pielęgniarki, psychologowie, personel pomocniczy oraz inne osoby związane ze środowiskiem medycznym. Współpraca tych osób jest niezbędna dla pomyślnego przebiegu rehabilitacji, ponieważ składają się na nią poszczególne etapy, takie jak diagnoza, ustalenie planu leczenia, wstępnych celów rehabilitacji i jej rokowań, ocena skuteczności rehabilitacji, w razie potrzeby modyfikacja celów i metod, przy czym konieczne jest uwzględnienie chorób współistniejących i ich leczenie czy zapobieganie niepożądanym skutkom.

Idea współczesnej rehabilitacji

Autorem współczesnej koncepcji rehabilitacji w Polsce jest W. Dega, który wraz z M. Weissem był inicjatorem programu polskiej szkoły rehabilitacji. Idea rehabilitacji w Polsce oparta jest na tzw. „modelu rehabilitacji”, którego twórcami są M. Weiss i A. Hulek. Model ten złożony jest z 4 zasad:

1. Powszechności

2. Kompleksowości

3. Wczesności

4. Ciągłości

Zasady te mówią o tym, że każdy ma prawo do rehabilitacji, bez względu na wiek, rozpoznanie czy rokowania. Rehabilitacja powinna być rozpoczęta jak najwcześniej, powinna być prowadzona przez zespół specjalistów różnych dziedzin i z zastosowaniem wielu dostępnych metod, technik i rodzajów terapii oraz kontynuowana w sposób ciągły i regularny, aż do uzyskania zadowalających efektów. Od początku powinna uwzględniać wszystkie aspekty tj. leczniczy, społeczny i psychologiczny. Polska koncepcja rehabilitacji została w 1970 roku wysoko oceniona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i wskazana jako wzorzec dla innych państw.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 designed by NSF.pl
GEOPARD DEVELOP