Turnusy rehabilitacyjne logo

Szukaj

Miasto:
Typ:

Perspektywy w rehabilitacji

Osiągnięcia i perspektywy w rehabilitacji

Obecnie najlepiej poznanym i rozwijającym się kierunkiem w rehabilitacji jest rehabilitacja lecznicza, ona ma też najlepsze perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem techniki i nauk medycznych, takich jak genetyka, immunologia, fizjologia, biochemia oraz specjalności ściśle związanych z rehabilitacją takich jak ortopedia, chirurgia, neurologia, reumatologia. Dzięki rozwojowi medycyny i szybkiemu postępowi w odkrywaniu kolejnych metod naukowo – badawczych, umożliwiających rozpoznanie i leczenie, mechanizmy odtwarzania utraconych funkcji organizmu są już w tej chwili dosyć dobrze poznane. Wiedza ta zaś stosowana w praktyce, w działaniach rehabilitacyjnych, przyczynia się bardzo istotnie do poprawy losu pacjentów, skrócenia czasu choroby, szybszego powrotu do zdrowia i normalnego funkcjonowania. Dzięki pracy i doświadczeniu wielu specjalistów, medycyna dysponuje już w tej chwili skutecznymi i często nieinwazyjnymi metodami rozpoznawania chorób, określania stopnia odwracalności porażeń, często jest w stanie przewidzieć przybliżony czas konieczny na przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności. Już w trakcie leczenia zabiegowego, np. operacji czy zabiegów chirurgicznych, stosuje się metody, które umożliwią jak najwcześniejsze podjęcie rehabilitacji i ją ułatwią. W ciągu ostatnich dwudziestu lat osiągnięto duży postęp w leczeniu i rehabilitacji dzieci z wrodzonymi wadami układu kostno – mięśniowego, czyli deformacjami i ubytkami kończyn, dysplazją stawów biodrowych, dziecięcym porażeniem mózgowym i innymi dysfunkcjami narządu ruchu, w tym pochodzenia neurogennego.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 designed by NSF.pl
GEOPARD DEVELOP